Een gratis quickscan, dat leek wel interessant. De website die er op het eerste oog professioneel en compleet uit zag, slaagde met succes voor de gratis quickscan. De website had een bovengemiddelde laadtijd en naast een paar kleine opmerkingen was de website goed SEO-Technisch opgebouwd.

De klant vroeg zich af waarom de website niet presteerde zoals hij verwacht. Om deze reden koos de klant er voor om een volledige scan van zijn site te laten doen. Na een uitgebreide analyse was duidelijk geworden wat er goed was aan de website en wat er beter kon. Op basis van deze analyse is er een adviesrapport opgezet voor de klant. 

Dit rapport bestond voornamelijk uit een voorstel voor een andere structuur, leesbaarheid en visualisatie van de website. De website was in een logische volgorde opgebouwd, maar daagde de bezoeker niet uit om te lezen. Daarnaast ontbrak een persoonlijke touch in de site, die in de branche van deze klant onmisbaar is. 

De klant was vrij in zijn keuze wie de aanpassingen ging doorvoeren en heeft dit door zijn huidige webdesigner laten doen.

MEER OVER OPTIMALISATIE