Geen of weinig resultaten uit jouw website?

Middels een quickscan kijken wij naar verbetermogelijkheden!

Het kan voorkomen dat je een mooie website hebt, maar toch niet het gevoel hebt dat deze website presteert zoals jij wilt. Dit kan aan verschillende aspecten liggen. Door onze quickscan ontstaat er een inzicht in aspecten van de website waar ruimte is voor verbetering. Deze verbeteringen kun je vervolgens zelf toepassen, of door ons laten uitvoeren.

Bij de scan, kijken wij naar de volgende onderdelen: de snelheid van jouw website, de seo-prestaties van de website, de inhoud en structurele opbouw van de website en de veiligheid van de website.

Hoe werkt het?

Waarom optimaliseren?

De snelheid van je website

social media marketing

De snelheid van een website is van groot belang vanwege de strenge beoordeling van Google. De laadtijd van een website is een bepalend onderdeel bij de ranking in Google. Daarnaast worden bezoekers steeds ongeduldiger. Als de laadtijd langer dan 5 seconden is, zal 40% van de bezoekers al direct afhaken als ze vanuit social media je website bezoeken. 

Wij analyseren de laadtijd van jouw site en kijken vervolgens naar dit geoptimaliseerd kan worden.

  • Een inzicht in de laadtijd van zowel desktop als mobiele bezoekers

  • Een overzicht van de verbetermogelijkheden

QUICKSCAN

De vindbaarheid van je website

social strategie

Gevonden worden in Google en gratis verkeer naar de site verkrijgen? Dat is wat we allemaal willen. SEO is een bekende term waar veel mensen tijd en energie in steken. SEO bestaat uit een technisch gedeelte en een inhoudelijk gedeelte. Bij dit onderdeel kijken wij vooral naar de technische onderdelen die invloed hebben op de vindbaarheid van jouw website in verschillende zoekmachines.

  • In inzicht in de verbeter mogelijkheden op technisch gebied.

  • Een inzicht in de huidige prestaties/posities van de gewenste zoekwoorden.

QUICKSCAN

De inhoud van je site

nieuwe website

Bij het maken van een website, bepalen wij van te voren (gezamenlijk met de onderneming) het doel en de doelgroep van de website. Vervolgens wordt er een boodschap geformuleerd. Door hier van te voren over na te denken, is het mogelijk de structuur, het design en de opbouw van de website aan te laten sluiten op deze boodschap. Bij onze quickscan kijken wij kritisch naar de inhoud van de website en of dit aansluit bij de boodschap die de onderneming over wilt brengen. Ook kijken wij naar logische opbouw, onmisbare onderdelen en de leesbaarheid van de inhoud.

  • Inzicht in de inhoud van de site.

  • Adviseren hoe de opbouw, structuur en het design beter aan kan sluiten bij de boodschap van de onderneming.

QUICKSCAN

De veiligheid van de website

website laten maken

Websites blijven een gevoelig doelwit. Daarom is het van groot belang dat de veiligheid van de website in orde is. Wij zullen een overzicht maken van de huidige prestaties van jouw website, op gebied van veiligheid. Hierbij kijken wij naar verschillende onderdelen, waaronder een veilige verbinding, een spam filter en schadelijke plugins.

    QUICKSCAN